Opera bardzo komiczna „Latająca bateria“ powstała w rekordowym tempie (od pomysłu do premiery – trzy tygodnie) i miała być uświetnieniem kolacji uczestników i jurorów wojewódzkich eliminacji OMPP w Mielcu.
I była!
Pomysłodawcą i Autorem libretta „Opery“ był Jan Maan, za muzykę odpowiedzialna była spółka
Jan Maan/Piotr Sobczak.

Spółka Maan/Sobczak odpowiedzialna jest też za drogą część „Opery“ noszącą roboczy tytuł „Bardzo Czerwony Kapturek “ (prace nad adapracją sceniczną w toku).

Obsada:
Mąż – Zbigniew Dyl
Żona – Jan Maan
Funkcjonariusz Guła Mariusz – Tomasz Guzik
Toreador – Piotr Leśniak
przy klawiszach – Piotr Sobczak

Obsada:
Mąż – Zbigniew Dyl
Żona – Jan Maan
Funkcjonariusz Guła Mariusz – Andrzej Szęszoł
Toreador – Piotr Leśniak
przy klawiszach – Piotr Sobczak

Obsada:
Mąż – Darusz Niemirowicz
Żona – Jan Maan
Funkcjonariusz Guła Mariusz – Tomasz Niemirowicz
Toreador – Piotr Leśniak
przy klawiszach – Piotr Sobczak

Obsada:
Mąż – Wacław Firlit
Żona – Jan Maan
Funkcjonariusz Guła Mariusz – Tomasz Niemirowicz
Toreador – Małgorzata Kusek
przy klawiszach – Jasiek Kusek

Logo