Powołany do życia we Wiedniu, jesienią 2001 r., przez trzech mielczan Wacława Firlita, Piotra Leśniaka i Janka Maana projekt „Trzecia Zmiana”, jest zbieraniną zasłużonych dla polskiego śpiewalnictwa amatorskiego zapaleńców-laureatow polskiej piosenki naziemno-podziemnej (od myśliborskiego SMAK-u, przez krakowski Festiwal Piosenki Studenckiej, Śpiewać Każdy Może i wrocławski OMPP, do Debiutów Opolskich). „Trzecia Zmiana” jest formacją, pielęgnującą tradycję „piosenki z tekstem” i „ kabaretu niemoralnego niepokoju”.

Choć skład „Trzeciej Zmiany” ulega ciągłym zmianom, to „trzon osobowy“ i założenia programowe się nie zmieniają: program zespołu złożony jest wyłącznie z piosenek autorskich i oparty głównie na tekstach Andrzeja Ciacha i Jana Maana, z muzyką Wacława Firlita, Krzysztofa Krzaka, Jana Maana i Piotra Sobczaka.

Aktualny skład:
Wacław Firlit – gitara akustyczna, vocal (muzyka, aranżacje)
Jan Maan – vocal, instrumenty perkusyjne (teksty, muzyka)
Tomasz Niemirowicz – gitara basowa, gitara akustyczna, skrzypce, vocal
Jasiek Kusek – instrumenty klawiszowe, bas, gitara akustyczna, instrumenty perkusyjne
Agata Kusek – skrzypce, vocal
Małgorzata Kusek – skrzypce, vocal
Kuba Blokesz – bas, gitara akustyczna, vocal

Z zepołem intensywnie współpracują:
Piotr Sobczak – instrumenty klawiszowe, gitara basowa, gitara elektryczna, vocal (oraz obróbka nagrań i mastering)
Andrzej Ciach – autor tekstów

Z zepołem współpracowali:
Lesław Chowaniec – instrumenty klawiszowe, gitara basowa, gitara akustyczna
Piotr Leśniak – gitara akustyczna, vocal (muzyka, teksty)
Witold Sroczyński – gitara elektryczna
Zbigniew Rapacz – gitara akustyczna, vocal
Jarosław Mądroszkiewicz – instrumenty klawiszowe

Opiekun duchowo-artystyczny:
doc. dr Krzysztof Heering

Logo